ข่าวและกิจกรรม

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเทศกาลบ๊ะจ่าง

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้รับเกียรติจาก ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลตวนอู่ (เทศกาลบ๊ะจ่าง) มีกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม พับกระดาษ โดยจัดในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น. ณ โรงอาหารโรจณารุณ ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการอ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนระดับ ปวช. นักศึกษาระดับ ปวส. และนักการเข้าร่วม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-10.00 น. ณ บริเวณหน้ารูปปั้นนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงานที่บริษัทคอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) คุณเยาวลักษณ์ นิลอุบล Human Resources & Administrative Director คุณพีระวัฒน์ ทิ้งไธสง HR Manager และคุณณปภัช เย็นคลาย Senior Training Officer ให้เกียรติร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ณ บริษัทคอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยคุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน จำนวน 26 คน ที่ผ่านการฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ และ iStudio

อ่านเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนอัสสัมชํญพาณิชยการจัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.1 ในการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทและทักทายนักศึกษาเป็นรายคน ต่อจากนั้นมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกงานในสถานประกอบการทางด้านธุรกิจของศิษย์เก่า และทางงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างความคุ้นเคย เกิดความสนิท รู้จักกันมากขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ในวันอังคารที่ 24 ดฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 และโรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ