ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมรับน้องของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรม มีภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณอำนวย วิชญะวิสาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ กิจกรรมจัดอย่างรวบรัด กระชับ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและใกล้ชิดกันน้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในการแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ้แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีซึ่งถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงตามประเพณีอันดีงามของไทย และเมื่อรับพรจากครูบาอาจารย์แล้วจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีการต้อนรับภราดาและครูใหม่สู่ความเป็นพี่น้องของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นอกจากนี้ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นพิธีอย่างกระชับตามสถานการณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (8 ธันวาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิสาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และมิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายจีน และที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในครั้งนี้ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary?s Square และมีศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อน คุณธรากร กมลเปรมปิยกุล นำเฉาก๊วยมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่าเป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนบ้านแบบ เขตสาทร ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันภาษาจีนแก่ ม.นราศักดิ์ ทาอั้ว

โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้และทักษะตามสายงานของตนเอง ซึ่งมาสเตอร์นราศักดิ์ ทาอั้ว ครูผู้สอนวิชาภาษาจีนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรม: การแข่งขันความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โดยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563, วันที่ 4 และ 7 สิงหาคม 2564 เป็นการแข่งขันแบบต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ จากการแข่งขันมาสเตอร์นราศักดิ์ ทาอั้ว ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน โอกาสนี้ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้เกียรติมอบรางวัลที่มาสเตอร์ได้รับมา พร้อมช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี และเป็นแบบอย่างในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 8.15 น. ณ บริเวณลานหญ้าหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078