ข่าวและกิจกรรม

การประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการกับสถาบันการศึกษาวิชาชีพจากจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและคณะผู้ร่วมบริหารให้การต้อนรับ ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ นายทะเบียน และ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยนาย Li Gao Ph.D.,Dean จาก China-Sichuan Silk Road Vocational Education Research Institute เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือในการเปิดสอนนักเรียนจากจีนที่จะมาเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันรายการ BPK Maklom Championship 2020

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการส่งนายอภิวัฒน์ แย้มยี่สุ่น นักเรียนห้อง 2/3 (แผนการเรียนภาษาจีน-ธุรกิจ) เข้าร่วมการแข่งขัน BPK Maklom Championship 2020 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งนายอภิวัฒน์ แย้มยี่สุ่นได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นบุคคลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโอกาสนี้ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทุกคน ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.15 น. ณ บริเวณเสาธงหน้าโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม หัวข้อ "การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" สำหรับนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอนามัยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ "การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรืองมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการป้องกันเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันไวรัสโคโรนาซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "โควิด-19" (Covid-19) ซึ่งย่อมาจาก "coronavirus disease starting in 2019" หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up หัวข้อ "Human Resource Management" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ "Human Resource Management" โดยเชิญคุณรมิตา นพคุณทอง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัทโตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของ HR ในปัจจุบัน กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลพนักงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078