ข่าวและกิจกรรม

การเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานและรองประธานนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อให้พร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อเปิดปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครมีเวลาในการหาเสียง และแถลงนโยบายให้ทุกคนได้รับทราบก่อนการเลือกตั้ง เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรายงานการมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 และเสนอรับรองการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี รับรองจำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี และเสนออนุมัติงบประมาณปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธีเพื่อขอพระเป็นเจ้าประทานพรให้กับนักเรียนได้ประสบความสำเร็จในชีวิต และภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นให้กับภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และเกียรติบัตรครูดีเด่นให้กับมิสศรัญญา พงษ์พิทักษ์ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้มีความประพฤติดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

การประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้คุณครูช่วยกันสวดภาวนาให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ให้หายป่วยโดยเร็ว การเปิดระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2563 การทำทวิภาคีกับบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล การทำ MOU กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และร่วมกันดูแลนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ต่อด้วยการให้ข้อมูลในกิจกรรมต่างๆ จากหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.45-17.45 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ