ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (ACC Family Bowling 2019)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล (ACC Family Bowling 2019) เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเพื่อนครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ร่วมเปิดการแข่งขัน และลงแข่งขันพร้อมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl สาขาเอสพลานาด รัชดา

อ่านเพิ่มเติม

Learn@Site ของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ณ Srithai Superware อมตะนคร ชลบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Learn@Site ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โดยนำนักเรียนไปที่บริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ (Srithai Super Outlet) อมตะนคร ชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากโรงงาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการร่วมเดินทางไปด้วย และคุณสนั่น อังอุบลกุล ให้เกียรติมาต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 6.30 - 17.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการร่วมเล่นฟุตบอลกับนักเรียน และภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนตลอดวัน การจัดแข่งขันกีฬานี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองนอกเหนือจากการเรียน ได้เห็นถึงความสำเร็จจากการรวมพลังกันตามความถนัดของแต่ละคนในแต่ละด้าน ได้รู้จริงในคำที่ว่า "สามัคคีคือพลัง" ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต และสนามฟุตบอลโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 (PNA1) ได้จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยเชิญคุณพัฒนา อรรจนียกุล มาให้แนวคิดในการวางแผนการเรียน มุมมองของงานที่มาในรูปแบบใหม่ๆ และวิธีการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078