ข่าวและกิจกรรม

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 การนำเสนอผลงานด้านธุรกิจของนักเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในงานวันวิชาการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 และด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2019 ซี่งร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะภาษาจีน "ไขปริศนาอักษรจีน" ในงานวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน "การไขปริศนาอักษรจีน" (Chinese Character Challenge Competition) ในงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเข้าฐานวิชาการของนักเรียนในวันวิชาการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมฐานวิชาการให้กับนักเรียนโดยแต่ละฐานจะให้ความรู้แก่นักเรียนแตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติแล้วยังสนุกสนานเนื่องจากได้ทำงานร่วมกัน นักเรียนทุกคนได้เข้าทุกฐานเวียนกันไปและส่งสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้ให้กับครูประจำชั้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารโรคาเซียง บริเวณหลังคาโค้งและห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078