ACC.AC.TH

รางวัลการแข่งขันภายนอกโรงเรียน

 
ฝ่ายวิชาการ และนักเรียนทุกชั้นปี ร่วมแสดงความยินดีส่งท้ายปีการศึกษา 2559 กับนักเรียนที่ออกไปแข่งขันทางด้าน
วิชาการ และทักษะวิชาชีพภายนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากการไปแข่งขันดังกล่าว
โดยจัดพิธีมอบอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 22 ก.พ. 2560
 
camera2
ดูภาพ