ACC.AC.TH

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง

 
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอลโล่ที่ระลึกแก่ คุณหลาน ซี หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศจีน เนื่องในโอกาสนำคณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูงของสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชม
BLCA-25 
คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน ที่ปรึกษา ภราดาวิหาร ศรีหาพล กรรมการ 
และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีน
เช่นการเขียนพู่กันจีน เครื่องดนตรีกู่เจิง ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการนัดพบบนเส้นทางสายไหมฯ ศึกษาอารยธรรมมงโกล
 
camera3
ดูภาพ