ACC.AC.TH

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี

   
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาการจัดการเพชรเกษม
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลเกียรติบัตร และท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล
ได้มอบอย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
IMG 0344 Copy IMG 0346 Copy
IMG 0348 Copy IMG 0352 Copy
IMG 0354 Copy IMG 0356 Copy