ACC.AC.TH

ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน

 
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด จัดอบรมและปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงาน โดยมีคุณบัญชา วงศ์ทองเจริญ
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกงาน 320 ช.ม. เป็นเวลา 40 วัน
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560
การอบรมและปฐมนิเทศจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.
camera1
 ดูภาพ