ACC.AC.TH

Graduation Party

 
นักเรียนปี 3 รุ่น 76 ร่วมกันฉลองจบการศึกษาในงาน Graduation Party โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ครู ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
 
camera3
ดูภาพ