ACC.AC.TH

ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 ในวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2560

ต้อนรับนักเรียนปี 1 และปี 2 ในวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2560  โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล
และคณะครูร่วมต้อนรับอยู่หน้าประตูโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง รับของที่ระลึกในวันเปิดเทอม
และจับฉลากหา Buddy ของตัวเอง  ในวันจันทร์ที่่ 22 พฤษภาคม 2560  เวลา 7.00 น.
 
photo4
ดูภาพ