ACC.AC.TH

ครูประจำชั้นและครูผู้ช่วยปี 2

 
PROGRAM A
ห้อง 2/1

chelsey

Ms.Chelsey Armstrong
ครูประจำชั้น

rungnapa

มิสรุ่งนภา มีบุตรภักดี
ครูผู้ช่วย

ห้อง 2/2

 asriel

 Mr.Asriel Madulin
ครูประจำชั้น

 supaporn

มิสสุภาพร กัมพละไพฑูรย์
ครูผู้ช่วย

   
PROGRAM B
ห้อง 2/3

pornthip

 มิสพรทิพย์ สุภาพวงศ์ชัย
ครูประจำชั้น

pompeyo1

Mr.Pompeyo Samaniego
ครูผู้ช่วย