ACC Business Prep School - Assumption Commercial College
Assumption Commercial College
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ
ประกาศ • แจ้งเรื่องกำหนดการตัดชุดยูนิฟอร์มนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 25 พฤษภาคา 2563 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. • นักเรียนปี 3 ให้มารับเอกสารจบการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป • เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 • เรียน Intensive นักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2563 • ขอยกเลิก การให้บริการสถานที่ในโรงเรียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID 19 • ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสถานศึกษาก่อนได้รับอนุญาต • ผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนเข้าสถานศึกษา •

อ่านข่าวทั้งหมด

ACC Business Prep School
อนาคตที่พร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ
All Rights Reserved.
Assumption Commercial College Website
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104