ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมตามความถนัดของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการฉลองนักบุญหลุยส์ การดูแลนักเรียน ให้การอบรม ให้ข้อคิดแก่นักเรียนในตอนเช้าและเรื่องเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 งานใน 1 กิจกรรม คือพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา โดยมีคณะภราดาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณะภราดาจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ผู้จัดการสถาบัน BLCU และแขกผู้ทรงเกียรติหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 ? 10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้นักเรียนเอซีซีเก่งด้านวิชาการและเด่นด้านกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 ? 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปีการศึกษา 2563

เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการยังเข้มข้นตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยและผู้ปกครองหมดกังวลเพราะต้อนรับกันตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์ให้ทำความสะอาดมือ มีการจัดระยะห่างทุกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104