ข่าวและกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30-11.15 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี มีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. เข้าร่วมพิธี ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักการ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปลูกฝังจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดยานนาวา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30-8.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Learn@Site ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ จัดกิจกรรม Learn@Site ให้กับนักเรียนระดับปวช. 3 และนักศึกษาระดับ ปวส. ณ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 โดยมี ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ EEC Automation Park คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) และทีมงานให้การต้อนรับพร้อมทีมวิทยากรให้ความรู้และเปิดโลกทัศน์อีกมุมในอุตสาหกรรมอีเล็คทริค ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ