ข่าวและกิจกรรม

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ งานสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และงานแม่ลูกผูกพัน

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษกิจกรรมบริการวิชาการของโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ โดยงานบริการวิชาการ ร่วมกับคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดกิจกรรมออกให้บริการวิชาการภายนอก โดยให้นักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อใช้ความรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์จริงในการใช้ภาษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ตอ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104