ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมห้องเรียนขงจื่อ ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

ห้องเรียนขงจื่อ หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมห้องเรียนขงจื่อ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 - 3 ณ เอนกกุศลศาลา และชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 7.30 - 18.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขาวิชาการบัญชี

หมวดวิชาธุรกิจ โดยวิชาบัญชีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขางานการบัญชี ซึ่งจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104