ข่าวและกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการให้บริการตามโครงการ

กิจกรรมการให้บริการเชิงรุกเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการให้บริการปรึกษา และตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (VCT) ตามโครงการรุกเพื่อลดเอดส์ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้จัด ซึ่งนักเรียนทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมฐาน พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพตามความสมัครใจ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ

เมื่อวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมด้วย อ.ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ อ.หลิว เอี้ยนลี่ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน และอ.อภินพ การุณยเลิศ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายไทย เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมฉงฮว่า เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เพื่อร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือดำเนินการโครงการห้องเรียนขงจื่อ และจัดการประชุมประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน และมุ่งเน้นการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อผลประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และเยาวชนชาวไทย ตามแนวคิด One Belt One Road และแนวทางความร่วมมือจากทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น)

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อม "The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยห้องเรียนขงจื่อ ร่วมกับสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อม The 1st Standard Rating & Friendship Game 2017" โดยใช้หอประชุมใหญ่อาคารอัสสัมชัญ ห้องอเนกประสงค์อาคารศตวรรษสมโภช และห้องสัมมนา 1 อาคารมงฟอร์ต การแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในทุกระดับกว่า 800 คน ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104