ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 วันเปิดเทอม

วันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ กระชับความรัก ความสามัคคี โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน แล้วออกมานำเสนอ สร้างการทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันแรกของ Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 โดยท่านรองผู้อำนวยการ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ กล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดแก่นักเรียนสำหรับการเรียนที่ ACC หลังจากนั้น มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าวิชาการ ได้ให้รายละเอียดด้านวิชาการ และจัด pre-test ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ห้องเรียนชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Graduation Party

นักเรียนปี 3 รุ่น 76 ร่วมกันฉลองจบการศึกษาในงาน Graduation Party โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ครู ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาการจัดการเพชรเกษม วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลเกียรติบัตร และท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้มอบอย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104