ข่าวและกิจกรรม

ฉลองนักบุญเปาโล ศาสนนามผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด ร่วมกันจัดวจนพิธีกรรม ฉลองศาสนนามให้กับผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พร้อมกันนี้ได้แสดงความคารวะต่อคุณพ่อเจ้าอาวาส และปลัดวัดเซนต์หลุยส์ด้วยความรักและเคารพ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-10.10 น.

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนักเรียนปี 1 และ ปี 2 สำหรับปีการศึกษา 2560

ต้อนรับนักเรียนปี 1 และปี 2 ในวันเปิดเทอมวันแรกของปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูร่วมต้อนรับอยู่หน้าประตูโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง รับของที่ระลึกในวันเปิดเทอม และจับฉลากหา Buddy ของตัวเอง ในวันจันทร์ที่่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 7.00 น.

กิจกรรมสัมพันธ์นักเรียนปี 1 และ ปี 2 วันเปิดเทอม

วันเปิดเทอมปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2 ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ กระชับความรัก ความสามัคคี โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน แล้วออกมานำเสนอ สร้างการทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Intensive Course สำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันแรกของ Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 โดยท่านรองผู้อำนวยการ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ กล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดแก่นักเรียนสำหรับการเรียนที่ ACC หลังจากนั้น มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ หัวหน้าวิชาการ ได้ให้รายละเอียดด้านวิชาการ และจัด pre-test ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคนที่ห้องเรียนชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104