ข่าวและกิจกรรม

Graduation Party

นักเรียนปี 3 รุ่น 76 ร่วมกันฉลองจบการศึกษาในงาน Graduation Party โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ครู ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน และร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุกคน ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาการจัดการเพชรเกษม วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพได้รับรางวัลเกียรติบัตร และท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้มอบอย่างเป็นทางการให้กับนักเรียนเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงานภาคฤดูร้อน

บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด จัดอบรมและปฐมนิเทศ นักเรียนฝึกงาน โดยมีคุณบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาท ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกงาน 320 ช.ม. เป็นเวลา 40 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 4 พฤษภาคม 2560 การอบรมและปฐมนิเทศจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบของนักเรียนปี 1 และ ปี 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่ 2 เพื่อประชุมผู้ปกครอง และรับผลสอบของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้ให้หลักการ แนวคิดใน การบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และความร่วมมือกันในการช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพต่อสังคม และประเทศชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 13.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104