ข่าวและกิจกรรม

การบรรยายพิเศษโดยท่านเอกอัครราชทูตรัสเซีย

การบรรยายพิเศษโดยท่านเอกอัครราชทูตรัสเซีย "H.E. Mr. Kirill Barsky" ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ถนนสาทรใต้ สาทร กทม. ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนปี 3 รุ่น 76

คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ทุกคนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 76 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต เจริญก้าวหน้าในทุกสิ่งที่กระทำด้วยความดี และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ถ่ายรูปร่วมกัน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลการแข่งขันภายนอกโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ และนักเรียนทุกชั้นปี ร่วมแสดงความยินดีส่งท้ายปีการศึกษา 2559 กับนักเรียนที่ออกไปแข่งขันทางด้าน วิชาการ และทักษะวิชาชีพภายนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากการไปแข่งขันดังกล่าว โดยจัดพิธีมอบอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 22 ก.พ. 2560

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจขั้นสูง

กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ มอลโล่ที่ระลึกแก่ คุณหลาน ซี หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศจีน เนื่องในโอกาสนำคณะนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูงของสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชม คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน ที่ปรึกษา ภราดาวิหาร ศรีหาพล กรรมการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง นำนักศึกษาเข้าเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมจีน เช่นการเขียนพู่กันจีน เครื่องดนตรีกู่เจิง ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการนัดพบบนเส้นทางสายไหมฯ ศึกษาอารยธรรมมงโกล

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104