ข่าวและกิจกรรม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขาวิชาการบัญชี

หมวดวิชาธุรกิจ โดยวิชาบัญชีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 สาขางานการบัญชี ซึ่งจัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104