ข่าวและกิจกรรม

นิทรรศการหมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป และแข่งขันปริศนาอักษรจีน

ฝ่ายวิชาการจัดสัปดาห์วิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2560 โดยมอบหมายให้ 3 หมวดวิชาจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละวัน สำหรับวันพุธที่ 8 ก.พ. 2560 เป็นการแสดงนิทรรศการชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของวิชาพิมพ์ดีดและคณิตศาสตร์ รวมถึงนิทรรศการ ASEAN ซึ่งจัดแสดงที่ห้องวิทยาศาสตร์ และลานด้านหน้าโรจนารุณโภชนาคาร ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต เวลา 11.00 - 14.00 น. และในเวลา 14.30 - 16.00 น. มีการแข่งขันไขปริศนาอักษรจีนที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ

หมวดวิชาพื้นฐานทั่วไป โดย ม.รุ่งโรจน์ เดชศิริเจริญชัย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ โครงการ "ตามรอยพระราชดำริ รู้รัก ภาษาไทย" จัดโดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น.

งานสัปดาห์วิชาการ และโครงการงานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายวิชาการจัดสัปดาห์วิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2560 โดยมอบหมายให้ 3 หมวดวิชาจัดแสดงผลงานของนักเรียนในแต่ละวัน สำหรับวันอังคารที่ 7 ก.พ. 2560 เป็นผลงานของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวิชาโครงการงานอาชีพ ซึ่งจัดที่ลานด้านหน้าโรจนารุณโภชนาคาร ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ACC Inter-school Speech Contest

ฝ่ายวิชาการ โดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Inter-school Speech Contest ในห้วข้อ "Greatness of King Bhumibol" เนื่องในสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 11.00 น

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104