ข่าวและกิจกรรม

นักเรียนชั้นปีที่ 1 ไป Learn@Site ที่บริษัท จีพี มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ของคุณไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล

นักเรียนชั้นปีที่ 1 ไป Learn@Site ที่ บริษัท จีพี มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตมอเตอร์ไซด์ GPX โดยคุณไชยยศ ร่วมใจพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการและเป็นศิษย์เก่าเอซีซี รุ่น 63 ให้การต้อนรับและบรรยายกระบวนการ ขั้นตอนการผลิต พาชมสายการผลิตชิ้นส่วนและการประกอบรถมอเตอร์ไซด์ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล และคณะครูผู้ร่วมบริหาร ได้ให้การต้อนรับ ภราดาโยเซฟ ยอห์น อธิการโรงเรียนมัธยมศึกษามงฟอร์ต เมืองดาร์เอสซาลาม ประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ท่านเป็นภราดาชาวอินเดียที่ไปบุกเบิกคณะภราดาในทวีปแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 28 ปี จนถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณภราดาโยเซฟ ยอห์น ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียน เอซีซี ของเรา (We are honored to welcome Bro. Joseph John on his visit to Thailand. He is the pioneer in setting up the St. Gabriel Congregation in Tanzania, Africa. We truly appreciate his hard work to help the children there for the past 28 years.)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 2 (PNA2) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ความรู้ให้กับนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีในหัวข้อ "Digital Marketing" โดยเชิญคุณเตฌิณ โสมคำ (โค้ชโรเจอร์) มาเป็นวิทยากรในการให้แนวทาง มุมมองในการสร้างงาน ในการคิดงานโดยนำเทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลายมาใช้ทางการตลาด มาใช้สร้างมูลค่าของสินค้า ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 10.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 ฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและบริษัทซีพีออล จัดการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game 2018 (Confucius Classroom) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ สติปัญญา และพัฒนาความคิดรวบยอดในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ