ข่าวและกิจกรรม

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ปีการศึกษา 2566

วันสานสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ ACC ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น แสดงถึงความรักความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรม คณะครูและนักเรียนมีความสุข อิ่มอร่อย สนุกสนาน เป็นกิจกรรมเล็กๆ ที่่เปี่ยมด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ จัดในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ โรจณารุณโภชนาคาร ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 โดย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. ร่วมกันจัดเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้ความรู้แก่นักเรียน โดยใช้ ?พานไหว้ครู? เป็นสื่อสำคัญในพิธี และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนนักศึกษาสืบไป พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการได้ประดับเหรียญให้กับประธานและรองประธานนักเรียน และมอบรางวัลในการจัดพานไหว้ครูให้กับนักเรียนแต่ละห้อง พิธีจัดในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเทศกาลบะจ่าง

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม เทศกาลบะจ่าง โดยมีการสาธิตการห่อบะจ่าง การเล่นเกมส์ตอบคำถาม และได้รับเกียรติจาก ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.20-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องวิชาการ และห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 และฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ (นักบุญเปโตร) ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีทางศาสนา มีภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดาจำรัส แก้วอำคา ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประธานมูลนิธิโรเกชั่น และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการในตอนเช้า คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ คุณประสิทธิ์ ธารทอง เลขานุการมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งกรุงเทพฯ ฝ่ายไทย คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ นักเรียน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี และแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต (หลังเสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร)

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ