ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดในเรื่องของการทำงานอย่างพากเพียร ซื่อสัตย์สุจริต การทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความเชื่อใจและไว้ใจกัน การเตรียมเทศกาลพระคริสตสมภพ(เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า) และการนำเสนอการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรับน้องของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรม มีภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณอำนวย วิชญะวิสาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ กิจกรรมจัดอย่างรวบรัด กระชับ นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและใกล้ชิดกันน้อยที่สุดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนในการแสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ้แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีซึ่งถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงตามประเพณีอันดีงามของไทย และเมื่อรับพรจากครูบาอาจารย์แล้วจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีการต้อนรับภราดาและครูใหม่สู่ความเป็นพี่น้องของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นอกจากนี้ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นพิธีอย่างกระชับตามสถานการณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (8 ธันวาคม 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอำนวย วิชญะวิสาส กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และมิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฝ่ายจีน และที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในครั้งนี้ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน ณ บริเวณ St.Mary?s Square และมีศิษย์เก่า ACC ปวช รุ่นที่ 6 กลุ่มเพื่อน คุณธรากร กมลเปรมปิยกุล นำเฉาก๊วยมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์สาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด คุณประสิทธิ์ ธารทอง ศิษย์เก่าเป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 40 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนบ้านแบบ เขตสาทร ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078