ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลการแข่งขันให้กับนักเรียน

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล มอบรางวัลที่ได้จากการแข่งขันภายนอกให้กับนักเรียนหลังเคารพธงชาติและสวดมนต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนอื่นๆ ในการใช้ความรู้ ความสามารถไปใช้งานได้จริง

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล พบนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยนักเรียนชั้นปีที่ 2 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นักเรียนชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ และนักเรียนชั้นปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ เพื่อให้โอวาท แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยใช้ในคาบเรียนของวิชาจริยธรรม 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

งานมุทิตาจิตครูเกษียณ มิสนิสา แก้วมงคล

โรงเรียนได้จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับมิสนิสา แก้วมงคล ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงศรัทธาให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมานานกว่า 37 ปี อีกทั้งยังอุทิศตนในการทำงานให้กับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาโดยตลอด พิธีจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อ จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยในช่วงเช้าท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ได้แจกอั่งเปาให้กับครูและนักเรียน และในช่วงบ่าย ท่านผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยมีผู้ปกครองและบุคคลภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ