ข่าวและกิจกรรม

ค่ายปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 82 วันพฤหัสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดค่ายปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 และนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 82 พร้อมกับกิจกรรมจิตอาสาโดยแวะบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน อาหาร ให้กับศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนา ท่าจีน เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น ก่อนเดินทางไปยังบ้านหาดหฤทัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดค่ายและอยู่่ร่วมกิจกรรมตลอด 3 วัน มีภราดาหลายท่านให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวคิด แนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง และเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม แต่ละวันจะมีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของน้องพี่ ACC (วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566)

อ่านเพิ่มเติม

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัด Alumni's Talk หัวข้อ "Social Commerce Zero 2 Hero" ให้กับนักเรียน

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์โดย ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมฯและคณะกรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับครู นักเรียนระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ ปวส. ทุกคน ก่อนให้นักเรียนนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ?Social Commerce Zero 2 Hero? โดยคุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ACC รุ่น 58 ซึ่งเป็น CEO บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด ดีกรีระดับ Line Certified Recommended Coach for Business 2023 มาให้ความรู้และอัพเดทเทรนด์ล่าสุดของ Social commerce 2023 เรียนรู้และเจาะลึก 7 platform ออนไลน์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีน ?ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้?

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ?ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้? โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพรให้กับทุกคน มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ ที่ปรึกษาห้องเรียนขงจื่อโรงรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าร่วมงานและมอบส้มมงคลให้กับผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. พร้อมรับอั่งเปาจากผู้อำนวยการ โอกาสนี้มิสเสาวนีย์ ขันโท เลขาคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองตรุษจีน ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมกับ กลุ่มสาระภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดกิจกรรมตรุษจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยมีซุ้มกิจกรรม เล่นเกมส์ ความรู้เกี่ยวกับตรุษจีน การเชิดสิงโต และสาธิตการห่อเกี๊ยว โดยภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน และภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ พร้อมคุณครู และนักเรียน ACC เข้าร่วม กิจกรรม และมีการแสดงตำนาน เรื่อง "เหนียน" โดยนักเรียนชั้น ปวช 2/1 และ 2/3 ได้รับเสียงตอบรับจากน้องๆประถมอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ