ข่าวและกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือจัดโครงการ "เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต" รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาหมากล้อมและสามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพทางด้านหมากล้อมของตนเองในฐานะนักกีฬาหมากล้อมของโรงเรียนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดการประชุมสัญจรของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และคุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ให้การต้อนรับ หลังการประชุมได้เข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติยศ (ACC Hall of Fame) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนร่วมกับศิษย์เก่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง สร้างร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันโรคต่างๆ พร้อมการตรวจสุขภาพให้กับคณะครูและนักเรียน ในว้นพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม "วันสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน" โดยเชิญผู้ปกครองรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับผลการเรียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการดูแลแก้ไขปัญหาของบุตรหลานทั้งในด้านความรู้ ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104