ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงาน Home Coming Day ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงาน Home Coming Farewell Celebrations เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน รื้อฟี้นความทรงจำในอดีตและร่วมรำลึกถึงความหลัง อีกทั้งได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบันการศึกษา ร่วมมุทิตาจิตต่อครูอาจารย์เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การจำหน่ายของที่ระลึกและการแสดงหลายอย่างให้ร่วมสนุก ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ณ สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงาน Home Coming Farewell Celebrations

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงาน Home Coming Farewell Celebrations เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน รื้อฟี้นความทรงจำในอดีตและร่วมรำลึกถึงความหลัง อีกทั้งได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบันการศึกษา ร่วมมุทิตาจิตต่อครูอาจารย์เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การจำหน่ายของที่ระลึกและการแสดงหลายอย่างให้ร่วมสนุก ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ณ สนามฟุตบอลวิลล่ามงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนของมูลนิธิฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมีภราดา ดร.สมพร คงวิมล เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจำหน่ายสินค้าในวิชาโครงการงานอาชีพของนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าในวิชาโครงการงานอาชีพให้กับนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 มีการจำหน่ายสินค้าอาหารแบบสแกน QR บริหารจัดการกันตั้งแต่เตรียมการ จำหน่าย และจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี ได้ปฏิบัติจริงและตั้งใจทำกันเต็มที่ โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานและร่วมซื้ออาหารครบทุกร้าน ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 11.00-13.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ