ข่าวและกิจกรรม

นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดผลงานในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมประกวดผลงานวันแม่ ซึ่งนักเรียนชั้นปีที่ 1 ประดิษฐ์การ์ดอวยพรวันแม่ นักเรียนชั้นปีที่ 2 ทำคลิปวีดีโอแสดงความรู้สึกต่อคุณแม่ นักเรียนชั้นปีที่ 3 ทำคลิปวีดีโอสัมภาษณ์ผู้อื่นเนื่องในวันแม่ โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดพร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพ และให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธงของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับศูนย์การแพทย์เกษตรนวมินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการได้พูดถึงคุณธรรมที่ควรมี ความซื่อสัตย์ รู้จักอดทน อดกลั้น และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม เรื่องการจัด Alumni?s Talk การจัด Learn@Site และกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนด้านธุรกิจ เรื่องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การสรุปผลกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว และการนำเสนองานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่ โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และทางโรงเรียนได้เชิญคุณอริยาภรณ์ สินประเสริฐกูล คุณแม่ของนางสาวอชิรญา ห้อง 2/3 เป็นตัวแทนคุณแม่กล่าวถึงความรู้สึกของแม่ในวันแม่แห่งชาติ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104