ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการพูดถึงการสรุปกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้นสำหรับกิจกรรมที่จะจัดในเดือนสิงหาคมนี้ ความช่วยเหลือของศิษย์เก่ารุ่นพี่ในการดูแล ชี้แนะ ให้คำปรึกษาแก่รุ่นน้องในรูปแบบต่างๆ ความเป็นไปได้ของการจัดหลักสูตรแบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไป ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนรหัส

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอนทุกคนได้พบกับนักเรียนรหัสของตัวเองเพื่อพูดคุย ให้คำปรึกษา สร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้น เข้าใจกันดีขึ้น นักเรียนทุกคนได้รับความเป็นกันเอง ความเป็นเพื่อน และสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนอกเหนือจากการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง โดยในการประชุมครั้งนี้ คุณประสิทธิ์ ธารทองได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาทเพื่อให้ใช้ในกิจการของโรงเรียน ทางโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับคณะผู้บริหาร BLCU และคณะนักศึกษาให้การต้อนรับพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เจ้าคุณเย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ประธานคณะผู้บริหารและผู้ร่วมบริหารโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพ รวมถึงรับทราบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่ลงนามร่วมมือกันระหว่าง BLCU กับโรงเรียนวัดมังกรกมลาวาส ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104