ข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (กล้องหลัก)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 83 และระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี คุณพ่อพรสรร สิงห์ชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีทางศาสนา มีตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมคณะกรรมการ ตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้มอบ "ทุน 5 ทศวรรษ" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 83 และระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี คุณพ่อพรสรร สิงห์ชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีทางศาสนา มีตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมคณะกรรมการ ตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้มอบ "ทุน 5 ทศวรรษ" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

งานมุทิตาจิตครูเกษียณและอำลาคุณครูทุกท่านเนื่องจากเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน

นักเรียนชั้นปวช.3 รุ่นที่ 83 และนักศึกษาชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 3 ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้กับครูเกษียณ 2 ท่าน คือ มิสสุจารี สวัสดิ์กิจไพโรจน์ และมิสพรทิพย์ สุภาพวงศ์ชัย และอำลาคุณครูทุกท่านเนื่องจากเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน คุณครูทุกท่านรู้สึกประทับใจ รู้ถึงความรัก ความตั้งใจและจริงใจของนักเรียนทุกคน สมดั่งที่ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการตั้งให้เป็นรุ่นในตำนาน งานจัดในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.50-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2566 และ กิจกรรม "คนดีศรี ACC"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยงานอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานในพิธี ต่อด้วยกิจกรรม "คนดีศรี ACC" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจ เป็นแรงเสริมให้กับนักเรียนที่ทำความดี ประพฤติดี มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ