ข่าวและกิจกรรม

การประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2562

การประชุมครูเดือนกรกฎาคม ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้กล่าวถึงคุณงามความดีของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ความร่วมมือกันในการจัดเตรียมพิธีกรรมต่างๆ และช่วยเหลือกันในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในงานของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ การให้ครู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ดีและช่วยกันดูแลนักเรียนในทุกด้าน การแบ่งปันความรู้ ข้อมูลของคุณครูที่ออกไปร่วมประชุม สัมมนาภายนอกเพื่อนำมาปรับใช้ในโรงเรียนตามความเหมาะสม การแจ้งข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของแต่ละฝ่าย การประสานงานกับทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยดี และปิดท้ายด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่เกิดในเดิอนกรกฎาคม ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

การสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพจริง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในแต่ละวิชา นักเรียนทุกคนจึงตั้งใจทำสอบกันอย่างเต็มที่ มุ่งมั่นและจริงจังในการสอบวันที่ 22 และ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง พิธิบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

วจนพิธีกรรมปิดฝาโลงภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ วัดน้อย เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีคณะภราดา คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

คณะภราดา คณะครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซอร์ ศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการหลายรุ่น และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากมาร่วมสวดภาวนา ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104