ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีใหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงคุณธรรมภายในจิตใจ ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ โดยประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูทุกท่านเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ ต่อจากนั้นเป็นพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่ เป็นการต้อนรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 อย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จพิธีนักเรียนทุกคนได้รับขนมจากคุณพรชัยซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่น Commerce และเป็น Managing Director ของ Fruit Organic Company Limited ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมตามความถนัดของนักเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการฉลองนักบุญหลุยส์ การดูแลนักเรียน ให้การอบรม ให้ข้อคิดแก่นักเรียนในตอนเช้าและเรื่องเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 งานใน 1 กิจกรรม คือพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา โดยมีคณะภราดาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณะภราดาจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ผู้จัดการสถาบัน BLCU และแขกผู้ทรงเกียรติหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 ? 10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้นักเรียนเอซีซีเก่งด้านวิชาการและเด่นด้านกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 ? 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104