ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลานักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์เฉลิม สุวรรณคณารักษ์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ผูกข้อมือและอวยพรให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ต่อจากนั้นน้องปี 1 และน้องปี 2 จัดกิจกรรมอำลารุ่นพี่อย่างซาบซึ้งและประทับใจ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์เป็นประธานทางศาสนา โอกาสนี้ภราดาณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 27 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 43 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณอัครปรมันฆ นวอมราฐธิบดี ประธานเครือข่ายผู้ปกครองชั้นปีที่ 3 ผู้แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รวมถึงคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุฑิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมุฑิตาจิตให้กับครูและพนักงานเกษียณ โดยปีการศึกษา 2563 มีคุณครูเกษียณหนึ่งท่านคือ มาสเตอร์ธัชชัย บำรุงชน และพนักงานเกษียณ 2 ท่าน คือ นางสาวธนิต นางวงศ์ และนายประเสริฐ บุญยามา พิธีจัดอย่างสมเกียรติโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราณัฎธร สุพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเพื่ออำลา และขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมคนดีศรี เอซีซี

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอภิบาลร่วมกับงานกิจการนักเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563 โดยเรียนเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธี และกิจกรรมคนดีศรีเอซีซี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนในการทำความดี ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเสียสละและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และได้ให้ข้อคิดควรปฏิบัติแก่นักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 9.30-10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078