ข่าวและกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักการเข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้มีศีลธรรมคุณธรรม ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา โอกาสนี้ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อสร้างบุญและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 7.10-8.10 น. ณ ลานเอนกประสงค์ข้างอาคารมงฟอร์ต คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน พนักงาน ศิษย์เก่าที่ร่วมทำบุญต้นเงิน มอบถวายวัดยานนาวา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,550 บาทถ้วน ขอให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ด้วยเทอญ.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณชนวีร์ อาจอาทรพจน์ พร้อมทีมงานจากบริษัทโปรเจคท์ เอช กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะป้องกันตัวหรือมวยไทย รวมถึงคุณอำนวย วิชญะวิลาส ศิษย์เก่ารุ่นที่ 45 มาแนะนำขั้นตอนรวมถึงแนวปฏิบัติในการออกกำลังกาย โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานและให้ข้อคิดในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานพร้อมหยาดเหงื่อกันทุกคน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประจำปีการศึกษา 2565

วันสานสัมพันธ์น้องพี่ ACC ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน แสดงพลังแห่งความรักความสามัคคี รวมกันเป็นหนึ่ง ทุกคนช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆ โดยภาคเช้า เวลา 10.30-12.00 น. จัดในห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต และในภาคบ่ายภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรมและเล่นกีต้าร์พร้อมร้องเพลงให้กำลังใจแก่ทุกคน คณะครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส อิ่มอร่อย เป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่เปี่ยมด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ ณ โรจณารุณโภชนาคาร เวลา 13.00-14.30 น. กิจกรรมจัดในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 โดย ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี นักเรียนทุกระดับ ทุกชั้นปีร่วมมือร่วมใจกันจัดให้กับคณะผู้บริหารและคณะครู ?ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา? แปลว่า ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา ?ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง? แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทเหล่านั้น เป็นพิธีที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณเพื่อความเจริญก้าวหน้าและเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนสืบไป พร้อมกันนี้ท่านผู้อำนวยการได้ประดับเหรียญให้กับประธานและรองประธานนักเรียน และมอบรางวัลให้กับห้องที่จัดพานไหว้ครูได้สวยและมีความหมายมากที่สุด พิธีจัดในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ