ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม Alumni's Talk สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยคุณจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Alumin's Talk ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยเชิญคุณจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ด้านการตลาดธุรกิจออนไลน์ในหัวข้อ "Disruptive Technology" ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

การเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการยินดีต้อนรับคณะกรรมการช่วยเตรียมความพร้อมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จากฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิฯ ในวันที่ 20-23 มกราคม 2563 โดยทำการตรวจเสมือนจริงใน 3 มาตรฐาน 5 ด้าน เพื่อให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมความพร้อมด้วยน้ำใจดีและเป็นกันเองซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน Chinese Spring Festival

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณฺิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน โดยมีการเชิดสิงโต ประกวดการแต่งกายชุดจีน แจกอั่งเปา ห่อเกี๊ยว และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับรางวัลมากมาย ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Learn@Site ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท ทีวีไดเร็ก จำกัด

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์จัดกิจกรรม Learn@Site ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2 โดยนำนักเรียนไปดูงานที่บริษัท ทีวีไดเร็ก จำกัด ซึ่งคุณทรงพล ชัญมาตรกิจให้เกียรติต้อนรับด้วยความเป็นกันเองและให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในการขายสินค้าบนสื่อโทรทัศน์ ในกิจกรรมครั้งนี้ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ และภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการร่วมเดินทางไปด้วย ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 7.30-17.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104