ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 (ช่วงเช้า)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 โดยในช่วงเช้านักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถในการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ โดยร่วมกันเป็นทีม มีการจำหน่ายสินค้าของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวิชาโครงงานอาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการออกบูทของมหาวิทยาลัยในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ ผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกโรงเรียนสายพาณิชย์ที่จัดทำหลักสูตรด้านวิชาชีพโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี มีศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีจำนวนมาก รวมถึงพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.00-10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

การมอบรางวัลให้กับนักเรียนในการประกวดมารยาทไทย มารยาทสังคม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย มารยาทสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสืบสานเอกลักษณ์ไทยในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ซึ่งเรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม

learn@site ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ณ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Learn@site ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยเดินทางไปที่หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ เพื่อบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์ แล้วจึงเดินทางไปบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคุณภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ศิษย์เก่ารุ่น 52 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและบุคลากรของบริษัทให้การต้อนรับและพาชมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ต่อจากนั้นเดินทางไปที่วัดอโศการามเพื่อให้นักเรียนได้ไหว้พระขอพร ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078