ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันรายการ BPK Maklom Championship 2020

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการส่งนายอภิวัฒน์ แย้มยี่สุ่น นักเรียนห้อง 2/3 (แผนการเรียนภาษาจีน-ธุรกิจ) เข้าร่วมการแข่งขัน BPK Maklom Championship 2020 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ซึ่งนายอภิวัฒน์ แย้มยี่สุ่นได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นบุคคลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโอกาสนี้ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจและให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนทุกคน ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.15 น. ณ บริเวณเสาธงหน้าโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม หัวข้อ "การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" สำหรับนักเรียนปี 1 และนักเรียนปี 2

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานอนามัยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 1 และนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในหัวข้อ "การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์" โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้วสีบุญเรืองมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการป้องกันเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันไวรัสโคโรนาซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า "โควิด-19" (Covid-19) ซึ่งย่อมาจาก "coronavirus disease starting in 2019" หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช

อ่านเพิ่มเติม

Wrap Up หัวข้อ "Human Resource Management" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัด Wrap Up ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ "Human Resource Management" โดยเชิญคุณรมิตา นพคุณทอง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัทโตโยต้า ทูโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของ HR ในปัจจุบัน กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การบริหารค่าตอบแทนและการประเมินผลพนักงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการและประธานขอให้ทุกคนสวดภาวนา ร่วมไว้อาลัยให้กับโศกนาฏกรรมกราดยิงที่โคราช แจ้งให้ทราบถึงพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2562 พิธีรับประกาศนีบัตรอันทรงเกียรติของนักเรียนชั้นปีที่ 3 งานปัจฉิมนิเทศและงาน Graduation Party และเรื่องแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104