ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "กีฬารักสามัคคี ACC สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการร่วมเล่นฟุตบอลกับนักเรียน และภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการอยู่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนตลอดวัน การจัดแข่งขันกีฬานี้เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเองนอกเหนือจากการเรียน ได้เห็นถึงความสำเร็จจากการรวมพลังกันตามความถนัดของแต่ละคนในแต่ละด้าน ได้รู้จริงในคำที่ว่า "สามัคคีคือพลัง" ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารมงฟอร์ต และสนามฟุตบอลโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 (PNA1) ได้จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดยเชิญคุณพัฒนา อรรจนียกุล มาให้แนวคิดในการวางแผนการเรียน มุมมองของงานที่มาในรูปแบบใหม่ๆ และวิธีการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

งานฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีการศึกษา2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิโรเกชั่น คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด คณะกรรมการ PNA ชั้นปีที่ 1-3 และแขกผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมงาน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบของขวัญ ของรางวัลในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ระว่างเวลา 8.10 - 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ในการเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104