ข่าวและกิจกรรม

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครัังที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรวรรณ หลี่ นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3/1 และ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม นักเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3/3 ได้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจําปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "Learning Chinese, Creating Brighter Future" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารศิลปาภิรมย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 ประธานแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือกิจกรรมวันแม่ วันแม่แห่งชาติและวันอัสสัมชัญซึ่งเป็นวันสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณซึ่งเป็นความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก การทำป้ายประชาสัมพันธ์นอกบริเวณโรงเรียนให้ตรวจสอบการใช้ภาษา การใช้ลักษณะคำให้ถูกต้อง การสรุปผลกิจกรรมที่จัดมาแล้ว และการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสสดุดีนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการมอบหมายให้มิสชุติมา เอื้อโอบอ้อมจัดนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 หัวข้อ ????????? (เซี่ย โซว ฮั่น ยู๋, จู เมิง เว่ย หลาย) (Learning Chinese, Creating Brighter Future เลิร์นนิ่ง ไชนีส, ครีเอติ้ง ไบรเทอร์ ฟิวเจอร์) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผลคือ นายณัฐภูมิ แซ่ลิ่ม ห้อง 3/3 และนางสาวภัทรวรรณ หลี่ ห้อง 3/1 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าชิงชัยกับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 หัวข้อ ????????? (เซี่ย โซว ฮั่น ยู๋, จู เมิง เว่ย หลาย) (Learning Chinese, Creating Brighter Future เลิร์นนิ่ง ไชนีส, ครีเอติ้ง ไบรเทอร์ ฟิวเจอร์) ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อหาตัวแทนของประเทศไทย 1 คน ร่วมประกวดระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104