ข่าวและกิจกรรม

พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมให้ข้อคิด ความสำคัญของเทศกาลพระคริสตสมภพ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 8.10 - 8.40 น. ณ บริเวณลานหน้าหอนาฬิกา

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติปี 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติปี 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา ต่อจากนั้นประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ถวายพานพุ่มทอง ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 7.30 - 10.00 น. ณ บริเวณลานหน้าหอนาฬิกา

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11/2562

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีขึ้นทั้งภายในและภายนอกในเดือนธันวาคมนี้ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ นำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานอาชีพของนักเรียนชั้นปีที่ 3 การนำเสนอผลงานด้านธุรกิจของนักเรียน และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในงานวันวิชาการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 และด้านหน้าอาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104