ข่าวและกิจกรรม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม พร้อมกันนี้นักเรียนได้รับหนังสือเรียนจากคุณครูประจำชั้นเพื่อเตรียมพร้อมมาเรียนที่โรงเรียน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้ม อย่างเคร่งครัด และพร้อมต้อนรับนักเรียนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2564

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2564 โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้แจ้งให้ทราบถึงเรื่องน่ายินดีและกิจกรรมทีจะจัดขึ้นของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดมาตรการและแนวปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อดูแลและป้องกันนักเรียนจากโรคโควิด-19 ความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 และการนำเสนอการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง (3 พฤศจิกายน 2564)

โครงการ ACC ปันน้ำใจให้ชุมชนอิ่มท้อง ครั้งที่ 10 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน โดยศิษย์เก่า ACC รุ่น 45 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำข้าวกล่องในวันนี้ ตัวแทนคุณครูและตัวแทนนักการนำข้าวกล่องไปมอบให้กับโรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 100 ชุด ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเลิดสิน ณ โรงแรมทริปเปิ้ลทู สีลม จำนวน 40 ชุด และสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง จำนวน 60 ชุด พร้อมกันนี้คุณประสิทธิ์ ธารทอง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นตัวแทนนำข้าวกล่อง จำนวน 50 ชุด ไปมอบให้กับชุมชนจันทน์ 28/1 ท้ายนี้ทางคณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ขอแม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์ มารีย์ฯ โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง (โครงการนี้ดำเนินการทุกวันพุธจนถึงสิ้นปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงอำลา มิสอวี๋ ส่วง ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเลี้ยงอำลา มิสอวี๋ ส่วง ซึ่งปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อฝ่ายจีน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการมาเป็นเวลา 4 ปี โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ คณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ