ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 10/2562

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการแจ้งให้ทราบเรื่องการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งโรมันคาทอลิกซึ่งสร้างความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง การร่วมฉลองครบ 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ความร่วมมือกันของโรงเรียนกับสมาคมศิษย์เก่าในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อรับนักเรียนใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ และกิจกรรมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญวันลอยกระทง

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ได้สืบสานประเพณีไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมสำคัญวันลอยกระทง โดยเชิญภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการมาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้และความเป็นมาของวันลอยกระทง จัดประกวดกระทงที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ประกวดนายและนางนพมาศที่นอกจากจะหล่อสวยแล้วยังตอบคำถามได้ถูกใจคณะกรรมการด้วย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.20 - 15.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ให้ข้อมูลของโรงเรียนและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนโดยรวม ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้างานกิจการนักเรียนได้ให้รายละเอียดและระเบียบปฏิบัติในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ต่อด้วยมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและให้ผู้ปกครองรับผลสอบของนักเรียน ปิดท้ายด้วยนักเรียนชั้นปีที่ 1 พร้อมผู้ปกครองร่วมพบปะสังสรรค์กัน ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

คณะเซอร์จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง รองผู้อำนวยการและภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะเซอร์จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ด้วยความยินดีในฐานะกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีน้ำใจดีต่อกันมาตลอด ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104