ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดรวม 3 งานใน 1 กิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัด 3 งานใน 1 กิจกรรม คือพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 งานฉลองศาสนนามผู้อำนวยการ และวันภราดา โดยมีคณะภราดาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณะภราดาจากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ผู้จัดการสถาบัน BLCU และแขกผู้ทรงเกียรติหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 ? 10.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมชมรมให้กับนักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมชมรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนเพื่อเสริมทักษะ เพิ่มประสบการณ์ สร้างการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบซึ่งทำให้นักเรียนเอซีซีเก่งด้านวิชาการและเด่นด้านกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 ? 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ปีการศึกษา 2563

เปิดเทอมวันแรกแบบ New Normal ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการยังเข้มข้นตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยและผู้ปกครองหมดกังวลเพราะต้อนรับกันตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์ให้ทำความสะอาดมือ มีการจัดระยะห่างทุกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างจัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างซึ่งเป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของประเทศจีน นักเรียนได้รู้ถึงประวัติของ ชวีหยวน ขุนนางผู้รักชาติแห่งแคว้นฉู่ ได้รู้ว่าทำไมต้องทำขนมบ๊ะจ่าง ได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันแบบมีระยะห่าง ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078