ข่าวและกิจกรรม

การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ คณะครูทั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ให้การต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง เรียนได้อย่างสบายใจในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการแห่งนี้ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 บริเวณหน้าประตูโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมร่วมกับสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการประชุมร่วมกับนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่าปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการจราจร ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน กวดขันการใช้รถใช้ถนน และให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่อง 3 ในการให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในช่วงบ่ายภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้ประชุมร่วมกับเซอร์มารี หลุยส์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์และเซอร์มารี อักเนส บัวทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ ห้องเรียนโดยมีครูและนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์มาช่วยกัน รวมถึงการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จากภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ วันสานสัมพันธ์น้องพี่ เอซีซี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดวันสานสัมพันธ์น้องพี่ เอซีซี หรือที่เรียกว่ากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของนักเรียนเอซีซีรุ่นสู่รุ่น(จากสารผู้อำนวยการประจำเดือนมิถุนายน) โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญและการต้อนรับน้องใหม่จากรุ่นพี่ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ด้วยการแสดงต่างๆ ของรุ่นน้องรุ่นพี่บนเวที ในวันศุกร์ที่่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-15.00 น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยในการยกย่อง เคารพเทิดทูนต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ มีการต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ภราดาและครูใหม่ พิธีประดับเหรียญให้แก่ประธานและรองประธานนักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานของธนาคารออมสินและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.00.น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104