ข่าวและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 เดือนกันยายน ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์โดยห้องเรียนขงจื่อ

ห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 โดยฉายคลิปเกี่ยวกับประวัติวันไหว้พระจันทร์ มีเกมส์พร้อมของรางวัลให้นักเรียนเล่น และให้แต่ละห้องส่งตัวแทนเข้าแข่งขันทำขนมไหว้พระจันทร์ สนุกสนานพร้อมได้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 14.40 - 16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจโรคทางนรีเวชโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช

งานอนามัยเชิญทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวช มาอบรมให้ความรู้ในเรื่อง โรคทางนรีเวช พร้อมตรวจอัลตราซาวน์ และตรวจสุขภาพภายในให้คณะครู นักการ และบุคคลภายนอก รอบบริเวณโรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์

ท่านผู้อำนวยการ คณะครู คณะนักการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณพ่อไสว สังข์สูตร์ บิดาคุณรุ่งโรจน์ สังข์สูตร์ ณ วัดบางสะแก อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104