ข่าวและกิจกรรม

การสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

คณะภราดา คณะครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คณะเซอร์ ศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการหลายรุ่น และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากมาร่วมสวดภาวนา ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ อุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมร่วมไว้อาลัยแด่ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมโดยภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์และคณะครูมาร่วมไว้อาลัย และสวดภาวนาอุทิศแด่ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30-12.15 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ นำคณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00-9.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยกร เพื่อขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานการพักผ่อนนิรันดรแด่ท่าน

อ่านเพิ่มเติม

การภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์

กำหนดการภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนารัณย์ โดยวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีปลงศพ ณ วัดน้อย เดล โรซารีโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104