ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และพ่อ-แม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนที่ได้มุ่งมั่น มุมานะ พากเพียรจนประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งของการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.00-11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาท แนวคิดการเรียนรู้ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะต้องเลือกให้ตรงกับความถนัด ความชอบของตัวเอง อย่าตามเพื่อนเพราะแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน การเดินทางหาประสบการณ์ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม เป็นคนดีของสังคม ปิดท้ายด้วยคลิปเจ้าของไก่ย่างพระราม 9 ให้เห็นตามความจริงที่ว่า อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่างคอยวาสนา ทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่าย นักเรียนรับการตรวจระเบียบแถว การเดินทางไกล และปิดกองในเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นทุกคนเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สองของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สองของนักเรียนชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมากมาย การออกกำลังกายกันยามเช้า มีการฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว ฝึกการทำกระโจมด้วยไม้ง่าม นักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีการใช้เข็มทิศ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมรอบกองไฟเพื่อสร้างความสามัคคี กล้าแสดงออกและสนุกสนานร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104