ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยแจ้งให้ทราบถึงผลสรุปของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ACC การจัดงาน ACC Spirit Night & Home Coming Day ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นี้ ความร่วมมือโดยทำ MOU กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 14.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน Chinese Knowledge Contest ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักเรียนชั้นปีที่ 3 ที่ร่วมประกวดร้านค้าในวิชาโครงการงานอาชีพ รวมถึงร้านที่ได้ Popular Vote สูงสุดในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าเสาธง เวลา 8.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15/2561

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลกล่าวชื่นชมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดได้เป็นอย่างดี เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเตรียมความพร้อมของพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในการรับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 และการจัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาท แนวคิด มุมมองเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ถูกต้อง ความรักที่มีแต่การให้ มีแต่ความหวังดีต่อกัน ต้องรักอย่างมีสติโดยดูจาก 3 สัญญาณที่ดีในการให้ความรักที่แท้จริง 1.คนที่มุ่งส่งเสริมความสำเร็จของเรา 2.ยอมรับความเป็นตัวคุณ 3.แสดงความห่วงใยในทุกข์สุขอย่างจริงใจ ช่วยเหลือเราอย่างบริสุทธิ์ใจ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104