ข่าวและกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 และรับผลสอบ Intensive

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 1 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการเน้นย้ำผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดูแลนักเรียนจากท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ต่อจากนั้นมิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้อธิบายรายละเอียดของหลักสูตรใหม่ที่นักเรียนชั้นปีที่ 1 ต้องเรียนพร้อมกับส่วนเสริมต่างๆ นอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดให้และรับผลสอบ Intensive ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.00-12.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 พิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวท

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธี และจัดพิธีต้อนรับภราดาประจักษ์ นันศรีทองและภราดากรกวี ยินดีเวทโดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก คุณกมล อัศวสถิตย์พร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด และตัวแทนห้องเรียนขงจื่อ มิสศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ Ms.Yu Shuang และม.กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30-10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

ฝ่ายวิชาการร่วมกับห้องเรียนขงจื่อจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 เทศกาลสำคัญของชาวจีน โดยท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลเป็นประธานในพิธี และมีภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ภราดากรกวี ยินดีเวท ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 13.50-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 10

คณะภราดา คณะครู นักเรียน และพนักงานร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยถวายเป็นเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการอ่านบทอาเศียรวาท และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-9.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104