ข่าวและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/2561

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสรุปผลกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันวิชการ 2018 ฉลอง ACC ครบรอบ 80 ปี โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้คำชี้แนะ และแนวทางเพื่อการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในการจัดกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป การเข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบอร์ดบริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 9.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ วันที่สอง

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2018 เพื่อเป็นการฉลอง ACC ครบรอบ 80 ปี โดยในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 เชิญโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีนด้วยดินสอ และคัดลายมือภาษาจีนด้วยพู่กันจีน การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรอบ Final และการเปิดโครงงานอาชีพ(Project Work) ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล ปิดท้ายด้วยการแข่งขันภายในของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ในวิชาทางด้าน Business เพื่อทบทวน เพิ่มความรู้ และมีลุ้นการรับรางวัลของแต่ละห้องเรียน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิชาการ 2018 ฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2018 เพื่อเป็นการฉลอง ACC ครบรอบ 80 ปี โดยเชิญโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หมากล้อม โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เป็นการแข่งขันภาษาอังกฤษทั้ง English Speech Contest และ English Spelling Contest การแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการเสวนาของศิษย์เก่าที่อยู่ในแวดวงธุรกิจหลายสาขาอาชีพมาให้ข้อคิด แนวทางการเรียนใน ACC เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อและนำไปใช้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมกีฬาสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

งานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคี เอซีซีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 สี คือสีแดงและสีเขียว เพื่อให้นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สามัคคีกันในการเล่นกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ ให้ความเคารพและยอมรับในความเป็นรุ่นพี่ รุ่นน้อง ทำให้กิจกรรมกีฬาสีครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104