ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและกีฬาหมากล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดงานวันวิชาการและจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ธุรกิจและทักษะกีฬาหมากล้อม เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผ่านการแข่งขันประเภทต่างๆ รวมถึงรางวัลที่ได้จากการแข่งขันภายนอกโรงเรียน โดยเรียนเชิญภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันและให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 8.10 - 8.30 น.ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลารำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่โดยเรียนเชิญภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธี และวางพวงมาลาโดยมีคณะภราดา แขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 - 10.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารโรคาเซียง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีเสกถ้ำพระกุมารและเปิดไฟต้นคริสต์มาสโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ โดยเชิญคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์มาเป็นประธานในพิธีพร้อมให้ข้อคิด ความสำคัญของเทศกาลพระคริสตสมภพ ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 8.10 - 8.40 น. ณ บริเวณลานหน้าหอนาฬิกา

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติปี 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติปี 2562 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา ต่อจากนั้นประธานในพิธี ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ ถวายพานพุ่มทอง ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 7.30 - 10.00 น. ณ บริเวณลานหน้าหอนาฬิกา

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078