ข่าวและกิจกรรม

วันแรก รุ่นแรกของการเรียน Intensive Course ของนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเปิด Intensive Course ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นวันแรกเพื่อปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว มิสจุฑามาศ รัตนาคม หัวหน้าฝ่ายวิชาการได้อธิบายระเบียบ ข้อปฏิบัติระหว่างการเรียน Intensive และให้นักเรียนพบครูประจำชั้น สำหรับนักเรียนที่สนใจต้องการสมัครเรียนยังคงสมัครได้ทางหน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

งาน Thank you Party สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักการของโรงเรียน

โรงเรียนจัดงาน Thank you Party ให้กับบุคลากรทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจในงาน ในกิจกรรมต่างๆ ที่ทำกันมาตลอดปีการศึกษา 2561 ตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของโรงเรียน และเป็นการขอบคุณพร้อมกับมอบของที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งให้กับครูเกษียณ มาสเตอร์ปอมเปโย สามาเนียโก้ และนักการเกษียณ นางละไม้ มูลศรี ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 12.00 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองและรับผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพลได้ย้ำถึงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม มิสจุฑามาศ รัตนาคมหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางของโรงเรียน มาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศหัวหน้างานกิจการนักเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ เสริมความรู้ต่างๆ ให้กับนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2561 ปิดท้ายด้วยการรับผลสอบของนักเรียนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

พิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับมูลนิธิโรเกชั่น มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด จัดพิธีรำลึกถึงภราดาโรเกชั่นและภราดาเบอร์นาร์ด แมรี่ ผู้ก่อตั้งและผู้สืบสานอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียน ซึ่งศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติหลายท่านมาร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความเคารพรัก และระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน มีการมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนและของมูลนิธิมากมายหลายทุนให้กับนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารโรคาเซียง เวลา 16.00 - 17.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104