ข่าวและกิจกรรม

ครูและนักเรียนออกไปให้บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี

ครูและนักเรียนรับโอวาทจากท่านผู้อำนวยการก่อนออกไปให้บริการวิชาการภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีจิตอาสา ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปปฏิบัติจริง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม เวลา 8.30 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งฉลองครบรอบ 80 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประชุมในวันที่ 27 กันยายน 2561

คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งฉลองครบรอบ 80 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประชุมกับทีมออแกไนเซอร์ ทีละก้าว เพื่อสรุปงานต่างๆ วิธีการสมัครที่ง่ายและหลากหลาย การชำระเงินที่สะดวก รูปแบบเสื้อ ขนาดเสื้อและการจัดส่ง การจัดสถานที่ การโปรโมทงาน และอื่นๆ เพื่อให้การเดิน-วิ่ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ในทุกๆด้าน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2561

ท่านผู้อำนวยการย้ำนโยบายที่ครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การเข้าอบรม สัมมนาด้วยตนเองหรือที่โรงเรียนจัดให้ การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม กำชับเรื่องการนำนักเรียนออกไปแข่งกีฬาเครือมูลนิธิฯ และแจ้งเรื่องการเดินทางไปทำ MOU กับมหาวิทยาลัยที่ติดต่อไว้ในประเทศจีน ปิดท้ายด้วยการมอบของขวัญแก่ครูที่เกิดในเดือนกันยายนเพื่อเป็นขวัญ เป็นกำลังใจในการทำงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 9.00 - 11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 และวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 แต่ละคนตั้งใจทำสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองที่ได้เรียนมาตลอด 1 เทอม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104