ข่าวและกิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่่ 16

การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เพื่อความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโรงเรียนในเครือฯ ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ นางสาวฉัฏพันษา ตั้งเศวตชัย ห้อง 2/1 ได้เหรียญทองจากกีฬาทุ่มน้ำหนักหญิง นายปีเตอร์ ฮอเวิร์ด สมิธ ห้อง 1/1 ได้เหรียญทองจากกีฬากระโดดสูงชาย นายภาวัต โสภณอภิกุล ห้อง 3/2 ได้เหรียญทองและถ้วยรางวัลจากกีฬาหมากล้อม รุ่น Low Kyu นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์และนายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ ห้อง 3/1 ได้เหรียญทองและถ้วยรางวัลจากกีฬาหมากล้อม รุ่น Open นางสาวปราณิสา เดชธนสุวรรณ ห้อง 1/3 ได้เหรียญเงินจากกีฬากระโดดสูงหญิง นายตะวัน โอคาว่า ห้อง 3/1 ได้เหรียญเงินจากกรีฑา วิ่ง 1500 เมตรชาย และนางสาวภัทรวดี พฤกษ์ชาติดิลก ห้อง 1/1 ได้เหรียญเงินจากกีฬากระโดดไกลหญิง นักกีฬาของโรงเรียนทำกันอย่างเต็มที่แล้วทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ACC Walk & Run 2018

คณะกรรมการจัดงาน ACC Walk & Run 2018 ฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประชุมกันในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน การประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้งาน ACC Walk & Run 2018 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีความพร้อม สมบูรณ์มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างห้อง "ACC Hall of Fame"

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ และสถาปนิกจากบริษัทโมเดิร์นฟอร์ม ประชุมการจัดสร้างห้อง "ACC Hall of Fame" ในโอกาสฉลอง 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 - 15.30 น. เพื่อกำหนดขั้นตอน และการดำเนินงานให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดงาน"สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561" และ "ACC Family Bowling 2018"

คณะกรรมการของโรงเรียนประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 - 14.00 น. เพื่อเตรียมงาน "สานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561" สำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 และเตรียมความพร้อมของงาน "ACC Family Bowling 2018" ที่จะจัดในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104