ข่าวและกิจกรรม

สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้นปีที่ 1-3

นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 17,19,20 ธันวาคม 2561 เพื่อประเมินตนเองในความรู้ที่ได้เรียนมาในแต่ละวิชา ซึ่งบางวิชาได้สอบนอกตารางไปแล้ว นักเรียนทุกคนเตรียมตัว เตรียมพร้อมและมุ่งมั่นในการทำสอบกันอย่างเต็มที่ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และนักเรียนให้การต้อนรับ นายเอวี๋ยน หย่งซิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Southwest University of Political Science and Law พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณชื่นจิตร์ อกตั๋น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการจัดการเรียนการสอน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรนักธุรกิจ ไทย-จีน ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ACC WALK & RUN 2018 ฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปั วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ACC WALK & RUN 2018 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 5 km กับ 12 km เพื่อเป็นการฉลองเอซีซีครบรอบ 80 ปี สำหรับ 12 km ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. และ 5 km ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากมาย หลากหลาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง อิ่มกาย อิ่มใจ อิ่มท้องกันทุกคน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่สองของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในงาน ACC WALK & RUN 2018

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่สองของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในงาน ACC WALK & RUN 2018 บรรยากาศคึกคัก มีผู้มารับเสื้อ และ bib อย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีเพื่อเข้าร่วมงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้ง 5 km และ 12 km

อ่านเพิ่มเติม
โทรหาเราได้ทันที

Tel: 02-675-5075-76, 78-82
Ext 215, 101-104