ข่าวและกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกันของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษา พระสงฆ์จำนวน 39 รูปจากวัดยานนาวา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 6.30-9.10 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

คอนเสิร์ต รวมพลัง ประสานใจ "เธอยังมีฉันเสมอ" ของชาวอัสสัมชัญคอนแวนต์

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการได้รับเชิญให้เข้าชมคอนเสิร์ต "เธอยังมีฉันเสมอ" จากวง getsunova ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อสร้างพลัง ประสานใจให้กับนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ทุกคน ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันหมากล้อม PIM Young & Smart Go Championship 2019

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการและห้องเรียนขงจื่อได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม PIM Young & Smart Go Championship 2019 ซึ่งจัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและกรมพลศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผลคือ นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น ห้อง 2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Low Kyu โดยภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการให้เกียรติมอบรางวัลและให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนทุกคนในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. บริเวณหน้าเสาธง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างไอเดียทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต"

ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการได้อนุญาตให้ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับกิจการเพื่อสังคมแคเรียร์วีซ่าเข้ามาจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การสร้างไอเดียทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต" โดยใช้หลักสูตร STEAM for Innovator เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอนาคตให้กับเยาวชน โดยให้นักเรียนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078